Malaysia Masih Menjadi Peneraju Dalam Kewangan Islam - Market Demon

Sunday, April 22, 2018

Malaysia Masih Menjadi Peneraju Dalam Kewangan Islam


Malaysia berpotensi besar untuk memperluaskan pasarannya dan mengukuhkan lagi kepimpinannya dalam pembiayaan bercirikan Islam, antara sektor yang secara perlahan-lahan bakal menguasai dunia. Menurut laporan terbaru oleh Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia dengan kerjasama Islamic Corp mengenai Pembangunan Sektor Swasta yang bertajuk "Kewangan Islam di Asia: Mencapai Ketinggian Baru", aset kewangan Islam Asia berjumlah USD528.7 bilion (RM2.05 trilion), atau 26% daripada aset kewangan patuh Syariah di dunia pada akhir tahun 2017.

Rantau Asia ini merupakan pasaran terbesar bagi dana sukuk dan Islam, yang telah menyumbang sebanyak 60.7% kepada sukuk global terkumpul dan 42.8% daripada aset Islam global di bawah pengurusan (AUM) pada akhir tahun 2017. Banyak bukan!!! Tahun lepas, 52.5% sukuk di seluruh dunia dikeluarkan dari Asia, manakala urus niaga dalam dolar AS terbesar di Asia adalah sukuk berdaulat bernilai USD3 bilion yang telah diterbitkan pada bulan Mac 2018 di Indonesia tahun lepas.

Industri kewangan Islam di sesebuah negara itu adalah dengan melaluai ciri-ciri yang mempunyai komponen pasaran komprehensif yang terdiri daripada perbankan Islam, takaful, pasaran wang Islam dan pasaran modal Islam. Malaysia terus menjadi pemacu utama bagi kedua-dua sukuk terkumpul dan terbitan untuk tahun ini, dengan bahagian pasaran masing-masing sebanyak 51% dan 36.2% pada akhir tahun 2017. Pasaran sukuk negara sebahagian besarnya didorong oleh korporat dan entiti berkaitan kerajaan pada 66.8%, dan merupakan benchmark turut serta berdaya maju untuk pelbagai projek infrastruktur mega.

Julai 2017 juga menyaksikan penerbitan sukuk hijau pertama di dunia oleh Tadau Energy Sdn Bhd Malaysia, diikuti oleh satu lagi sukuk hijau yang dikeluarkan oleh Quantum Solar Park Malaysia Sdn Bhd pada bulan Ogos 2017. Kedua-dua terbitan itu adalah hasil kerjasama antara Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), bersama-sama dengan Kumpulan Bank Dunia dalam usaha membangunkan ekosistem yang memudahkan untuk pertumbuhan sukuk hijau.

Negara Malaysia juga mengetuai industri pengurusan kekayaan Islam dengan USD28.3 bilion (36.5% saham global) pada akhir tahun 2017 sebagai domisili utama untuk dana Islam di seluruh dunia. Malaysia menerajuai penguasaan pasaran sebanyak 85.2% daripada keseluruhan AUM Islam di rantau ini diikuti oleh Pakistan dengan 7.2% dan Indonesia dengan 5.7%. Beberapa inisiatif positif dalam industri dana Islam dijangkakan bakal merangsang momentum pertumbuhan pasaran dana Islam di rantau ini.

Oleh itu, populasi Islam di rantau ini menandakan pasaran telah bersedia untuk memperkenalkan dan mengedarkan produk dan perkhidmatan yang patuh Syariah, terutamanya kepada mereka yang tidak gemar menapat perkhidmatan dari perbankan konvensional kerana mempunyai pegangan agama atau etika yang kuat.