Bank Negara Malaysia: Notis Kepada Perniagaan Yang Mengendalikan Mata Wang Digital - Market Demon

Wednesday, May 30, 2018

Bank Negara Malaysia: Notis Kepada Perniagaan Yang Mengendalikan Mata Wang Digital

Image result for bnm

Mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Anti-Keganasan dan Akta Kegiatan yang Menyalahi Undang-Undang 2001 (AMLA), individu yang menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam perenggan 25 Jadual Pertama AMLA adalah menjadi kewajipan sebagai institusi melapor di bawah AMLA.

Bank telah mengeluarkan dokumen dasar "Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AML / CFT) - Mata Wang Digital (Bahagian 6) pada 27 Februari 2018 (" dokumen dasar ") yang menyatakan keperluan terperinci lebih lanjut akan dikenakan ke atas institusi pelapor. Institusi pelapor dikehendaki mematuhi semua keperluan dasar ini termasuklah kewajipan untuk menyerahkan pengisytiharan tentang perniagaan mereka yang berkaitan dengan mata wang digital kepada Bank Negara Malaysia.

Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk menggalakkan ketelusan yang lebih meluas dalam aktiviti mata wang digital di Malaysia. Senarai institusi pelapor yang diisytiharkan kepada Bank Negara Malaysia dan maklumat yang relevan bakal diterbitkan untuk rujukan awam. Orang ramai dinasihatkan supaya merujuk dari Bank Negara Malaysia sahaja jika ingin tahu mengenai maklumat oleh institusi pelapor.

Semua pengisytiharan dan dokumen dasar mesti dikemukakan kepada: dceaml@bnm.gov.my

Bank Negara Malaysia memberi amaran bahawa kegagalan mematuhi keperluan yang dinyatakan pada dokumen dasar adalah kesalahan di bawah AMLA, termasuk penyerahan maklumat yang palsu, tidak tepat, tidak lengkap atau mengelirukan. Bank boleh mengambil tindakan undang-undang yang sesuai terhadap institusi pelapor untuk ketidak patuhan terhadap keperluan tersebut.