Kecerdasan Emosi @ Emotional Intelligence (EI) - Market Demon

Saturday, May 19, 2018

Kecerdasan Emosi @ Emotional Intelligence (EI)


Pada masa lalu, keupayaan intelek (IQ) seolah-olah menjadi faktor penentu sama ada seseorang itu dipilih untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh mahupun bekerja di syarikat besar. Namun kini, kecerdasan emosi (EI) semakin ditekankan dan menjadi lebih penting dalam menentukan potensi seseorang. 

Kecerdasan Emosi atau EI adalah keupayaan untuk mengenali, memahami dan menguruskan emosi dalam diri kita dan orang lain. Goleman telah membahagikan EI kepada empat kelompok atau kuadran yang dikenali sebagai Kesedaran Diri, Pengurusan Diri, Kesedaran Sosial dan Pengurusan Hubungan Sosial (juga dikenali sebagai "kemahiran komunikasi")


Kecerdasan emosi (EI) begitu bernilai malah tidak seperti IQ, EI boleh dipelajari dan diperbaiki dari masa ke masa. Jadi cuba ujian ini untuk melihat di mana anda berdiri. 

Penemuan Goleman (1998) menunjukkan bahawa pemimpin yang mempunyai EI yang tinggi akan lebih berjaya 80-90% berbanding kebanyakan pemimpin lain. Ini kerana kelebihan mempunyai EI yang tinggi ialah:


Keupayaan untuk mengenali dan memahami perasaan, emosi dan pemacu mereka sendiri serta kesannya terhadap orang lain.

➽Keupayaan untuk mengawal atau mengarahkan impuls yang mengganggu dan mood. 

➽Keupayaan untuk berfikir dahulu sebelum bertindak. 

➽Semangat untuk bekerja atas sebab-sebab di luar wang atau status dan kecenderungan untuk mengejar matlamat dengan tenaga dan ketekunan. 

➽Keupayaan untuk memahami topeng emosi orang lain dan kemahiran untuk merawat orang mengikut reaksi emosi mereka. 

➽Berkemahiran dalam mengurus hubungan sosial, membina rangkaian dan keupayaan untuk mencari tempat yang sama dan membina hubungan.
 

EI boleh dipelajari walau berapa pun usia anda sekarang. Meningkatkan tahap kecekapan anda dalam EI tidak mudah dan mungkin memakan masa kerana ia memerlukan ketekunan dalam proses penilaian diri, komitmen tinggi untuk meningkat serta mempraktikkan tingkah laku tertentu sahaja. 

Ia juga penting untuk diperhatikan, bahawa kecekapan dalam EI tidak semestinya meningkat dengan usia kerana terdapat sesetengah orang mungkin belajar daripada pengalaman hidup, tetapi sebenarnya masih ramai yang tidak belajar. Semuanya terpulang pada kesedaran diri. Semoga artikel ini bermanfaat untuk anda dan teruskan mengikuti Market Demon.🦋

[Baca: 9 Langkah Meningkatkan Emotional Intelligence (EQ)]