Malaysia: Kadar pengangguran belia dari 2007 hingga 2017 - Market Demon

Monday, June 11, 2018

Malaysia: Kadar pengangguran belia dari 2007 hingga 2017Statistik menunjukkan kadar pengangguran belia di Malaysia dari tahun 2007 dan 2017. Menurut sumber, data tersebut adalah anggaran dari International Labor Organization (ILO). Pada tahun 2017, anggaran kadar pengangguran belia di Malaysia adalah 12.4 peratus. Golongan belia adalah mereka yang ditakrifkan dalam Dasar Pembangunan Belia Negara 1997,di antara umur 15 - 40 tahun. Total populasi rakyat Malaysia pada waktu ini ialah seramai 32,018,958. Ini menjadikan Malaysia sebagai negara yang paling ramai penduduk dunia di kedudukan ke-45 di dunia. Malaysia terdiri daripada orang-orang dari pelbagai budaya dan agama. Hanya 50.4% daripada penduduk Melayu, dan selebihnya adalah Bumiputera, Muslim, dan kumpulan etnik lain termasuk majoriti dan minoriti. Jumlah populasi penduduk dunia ketikaini adalah seramai 7,632,819,325


Sumber : Statista, ILO, World population review

No comments: