BNM : Pemerkasaan Bahasa Kebangsaan dalam Sektor Kewangan - Market Demon

Friday, July 13, 2018

BNM : Pemerkasaan Bahasa Kebangsaan dalam Sektor Kewangan
Sekretariat Gerakan Bahasa Kebangsaan Sektor Kewangan Bank Negara Malaysia terus melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan, menggalakkan dan melaksanakan penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam industri kewangan, selaras dengan inisiatif yang tekmaktub dalam visi-misi kewangan kami di samping meningkatkan kesedaran mengenai kewangan dalam kalangan pengguna. Bank Negara Malaysia, bersama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), baru-baru ini menganjurkan Pidato Pertandingan ke-10 antara Institusi Kewangan Piala Gabenor Bank Negara Malaysia (Pertandingan Pidato Piala Gabenor). 

Pertandingan Pidato Piala Gabenor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap dasar dan inisiatif Bank dalam sektor kewangan, seperti yang di bentang dalam topik mengenai ekonomi digital; perumahan yang mampu dimiliki; Insurans Perlindungan Tenang; Kewangan Islam; ancaman siber dalam industri kewangan; dan cryptocurrency. Topik yang paling popular tahun ini ialah Hemat Berbelanja Keluarga Sejahtera; Rumah Mampu Milik: Isu dan Penyelesaian dan Masyarakat Tanpa Tunai: Peranan Institusi Kewangan dan Penerimaan Orang Ramai. 

Tahun ini, Muhamad Yusof Sulaiman dari Sun Life Malaysia Assurance Berhad memenangi juara Pertandingan Pidato Piala Gabenor di peringkat akhir yang diadakan pada 5 Julai 2018. Ahmad Safiuddin Nordin dari AmBank (M) Berhad dan Fartihah Nabilla Harun dari CIMB Bank Berhad masing-masing mengambil tempat kedua dan ketiga . Secara keseluruhan, terdapat 83 peserta dari bank tempatan dan asing, institusi kewangan pembangunan dan syarikat insurans dan takaful. Pemenang diberikan hadiah RM5000 (Champion), RM3000 (first runner up) dan RM2000 (second runner up) sebagai hadiah wang tunai masing-masing. Mereka juga menerima piala, sijil penyertaan dan buku-buku yang diterbitkan oleh DBP. 

Pertandingan Pidato Piala Gabenoris terbuka kepada semua kakitangan dari institusi kewangan. Bank mengalu-alukan penyertaan daripada enam institusi kewangan asing tahun ini. Sejak penubuhannya, Bank telah menjangkau kira-kira 550 peserta dari lebih 30 institusi kewangan.

No comments: