China: Media Bakal Menggunakan Teknologi Blockchain Bagi Melindungi Hak Cipta - Market Demon

Tuesday, December 25, 2018

China: Media Bakal Menggunakan Teknologi Blockchain Bagi Melindungi Hak CiptaMedia Kewangan Perikatan Perlindungan Hak Cipta yang melibatkan lebih daripada 30 cawangan media kewangan utama seperti Berita Kewangan Antarabangsa.

Perikatan ini adalah bertujuan untuk menyediakan sistem pengesahan yang cekap, meningkatkan mekanisme urus niaga yang dibenarkan, mengukuhkan disiplin serta hak cipta industri, dan membangunkan kerjasama hak cipta dalam industri

International Finance News melaporkan bahawa pakatan ini bakal menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan pengesahan asal dan perlindungan hak cipta untuk kerja-kerja asal. Perikatan itu bertujuan menggunakan teknologi itu untuk menyimpan DNA pemilik yang unik. Ia akan mengekalkan keserupaan hampir 70 peratus, sama ada ia dipindahkan melalui media sosial atau laman web yang berlainan, "DNA" ini dikatakan boleh dikesan semula kepada pemilik asal.

Bulan lalu sebanyak 54 syarikat China yang berlainan yang meliputi teknologi blockchain dalam bidang kewangan dan perdagangan telah menubuhkan Alliance Blockchain Guangdong, Hong Kong dan Macao Dawan. Kumpulan baru ini akan mempromosikan inovasi dan membangunkan teknologi blockchain secara bersama di negara itu

No comments: