Pusat Pembangunan Teknologi Thailand untuk Memperkenalkan Blockchain dalam Pengundian - Market Demon

Saturday, January 5, 2019

Pusat Pembangunan Teknologi Thailand untuk Memperkenalkan Blockchain dalam PengundianPusat Teknologi dan Komputer Kebangsaan (NECTEC) Thailand telah membangunkan teknologi blockchain untuk pengundian di negara itu.

NECTEC adalah organisasi kerajaan berkanun yang beroperasi di bawah bidang kuasa Agensi Pembangunan Sains dan Teknologi Negara dan Kementerian Sains dan Teknologi. Organisasi ini  mempromosikan pembangunan pengkomputeran, elektronik, IT dan telekomunikasi.

Teknologi itu dilaporkan boleh digunakan seiring dengan pengundian tradisional dan melatih warga Thailand menjadi lebih celik teknologi. Menurut NECTEC, apabila 5G diterima pakai, semua undi akan dihubungkan dengan teknologi baru. Chalee Vorakulpipat, ketua makmal keselamatan siber di NECTEC berkata.

Vorakulpipat berkata, untuk sistem ini berfungsi, ia memerlukan pengawal, pengundi dan calon. Sebelum pengundian, pengawal boleh mengesahkan identiti pengundi dan kelayakan calon. Pengundi akan berupaya mengundi melalui e-mel dan mesti disahkan oleh kamera mudah alih.

E-voting berasaskan blockchain yang meluas berpotensi membuat pilihan raya lebih pantas, lebih murah dan lebih selamat, ia tetap perlu mengambil masa untuk memastikan setiap pengundi mempunyai akses ke sambungan internet mudah alih dan pengesahan identiti.

No comments: